Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Phát Mẫn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thcstranbinhtrong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Bình Trọng
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Giao vien day lop
Xác thực bởi Lê Thị Nam, Trương Thị Cẩm Tiên
Đã đưa lên 2459 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 941 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 18 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 576341 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này